Gdzie po becikowe?

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie


9 lutego 2006 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące becikowego - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W Toruniu sprawy związane z wypłatą becikowego prowadzi Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Torunia.

Ważne informacje dla osób, które chcą ubiegać się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

1. Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (żywego), przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka - niezależnie od uzyskiwanych dochodów.

2. Zapomoga przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

3. Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

4. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, na które otrzymujemy zapomogę.

5. Do wniosku należy dołączyć:

- potwierdzoną kserokopię dokumentu tożsamości wnioskodawcy

- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

- oświadczenie wnioskodawcy, iż na to samo dziecko nikt nie ubiega się o zapomogę w innym miejscu.

6. Wniosek składamy w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia (tu znajdziesz wykaz punktów) lub siedzibie Wydziału Świadczeń Rodzinnych (ul. Moniuszki 11/13, tel. 0-56 6574381, -79, -70).

Warto wiedzieć!

Ustawa dotycząca "becikowego" wchodzi w życie 9 lutego 2006 roku. O wypłatę 1000 zł można się ubiegać w ciągu trzech miesięcy od urodzenia się dziecka. Oznacza to, że „becikowe

Data publikacji: 2006-01-30