Finansowanie ngo

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Dyskusja nad finansowaniem organizacji pozarządowych po dziesięciu latach obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku w  Toruniu. Zgłoszenia do 20 kwietnia 2013 r.

Spotkanie mieć będzie formę otwartej dyskusji na przedstawione poniżej tematy oraz na temat zaproponowany przez toruńskie organizacje. Całość spotkania zostanie przeprowadzona w podgrupach z podsumowaniem na zakończenie spotkania – każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestniczenia w dyskusji z każdej z podgrup tematycznych.

Tematy spotkania:

  • Jakie przedsięwzięcia wspierać z miejskich dotacji

W panelu dyskutować chcemy na temat czy warto zweryfikować listę zadań wspieranych w miejskich konkursach? O jakie zadania trzeba ja rozwinąć, a o jakie zadania należy skrócić?

  • Jak ulepszyć konkursy i  składanie ofert

Wymienimy się informacjami na temat co i dlaczego warto poprawić w procedurach konkursowych? Jak sprawić, żeby oferty organizacji były wysokiej jakości, a procedura aplikowania i wyboru ofert maksymalnie uproszczona?

  • Jak finansować działania organizacji

Czy organizacje są gotowe, aby powierzać im zadania publiczne i odejść od formy „wspierania zadań”? Jakie wyzwania dla III sektora niosą ze sobą oferty bez wkładu własnego?

  • Jak usprawnić sprawozdawczość

Czemu powinny służyć sprawozdania z realizacji ofert? Jak sprawić, aby były przydatne dla grantodawcy, jak i dla organizacji realizującej ofertę?

  • Jakie zadania podejmować w Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Chcemy wspólnie ustalić jakimi jeszcze zadaniami powinna zająć się rada? Jak pojedyncze organizacje mogłyby komunikować się z radą, a jak rada powinna docierać do organizacji?

Propozycje innych tematów można zgłaszać ze zgłoszeniem do udziału w spotkaniu. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 20 kwietnia 2013 roku na adres e-mail rdpp@um.torun.pl. W zgłoszeniu powinny się znaleźć: nazwa organizacji, imiona i nazwiska zgłaszanych osób oraz proponowane tematy.

Termin spotkania: 25 kwietnia 2013 r., godz. 13.00-15.00

Miejsce:  Centrum Kultury Dwór Artusa

 

Ideą spotkania jest wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i opinii między przedstawicielami III sektora i pracownikami Urzędu Miasta Torunia. Formuła zaplanowana jest w konwencji Word Cafe polegającej na dyskusji przy kawiarnianych stolikach w grupach tematycznych na określony temat w ściśle wyznaczonym czasie. Po upłynięciu czasu uczestnicy przechodzą do kolejnego stolika, gdzie omawiane jest kolejne zagadnienie.

Dyskusje przy stolikach moderowane są przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Torunia będących członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Efekty pracy zostaną zebrane i przekazane radzie do dalszych prac.

Data publikacji: 2013-03-19