Elektroniczny nabór do przedszkoli

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

W środę, 3 kwietnia 2013 roku, rusza elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/14. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli miejskich lub oddziałów przyszkolnych. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2013 roku.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:

  • rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 5 przedszkoli miejskich/szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne
  • w każdej z wybranych placówek rodzic może wskazać maksymalnie 3 oddziały w preferowanej kolejności
  • podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „Formularza rekrutacyjnego” w terminie od 3 do 30 kwietnia 2013 r.

Uwaga! Rodzic składa tylko jeden formularz w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, pomimo wskazania max. pięciu placówek.

Od 3 kwietnia 2013 r. od godz. 8:00 - będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępnej na portalu dla rodziców  http://torun.przedszkola.vnabor.pl

W przypadku braku dostępu do Internetu formularz można otrzymać w wybranym przedszkolu /szkole i wypełnić w „formie papierowej”.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte w „Formularzu rekrutacyjnym”. Kwalifikacja dzieci odbywa się na podstawie obowiązujących kryteriów.

Kolejność zgłoszenia dziecka do przedszkola nie ma wpływu na wynik kwalifikacji.

Terminy:

  • 7 maja 2013 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli/szkół
  • 7–10 maja 2013 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do przedszkola/szkoły dziecka zakwalifikowanego do placówki w wyniku rekrutacji. Nie dokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce
  • 13 maja 2013 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci  przyjętych oraz wolnych miejsc.

Zasady naboru do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2013/2014 TUTAJ.

Data publikacji: 2013-03-25