Działki na sprzedaż

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Już niebawem ponad 20 miejskich nieruchomości w Toruniu i w Lubiczu Dolnym zostanie wystawionych na sprzedaż – zadecydowali radni. Przeznaczeniem większości z nich jest zabudowa jedno lub wielorodzinna.

Radni zgodzili się na sprzedaż pustej działki leżącej obok dawnego komisariatu policji na ul. Bydgoskiej. Kiedyś stał na niej należący do gminy budynek, który pod koniec 2006 r. spłonął. Sprzedaży nieruchomości nie rozpoczęto wcześniej z uwagi na zamiar wykorzystania należącego do Skarbu Państwa budynku komisariatu na cele publiczne w zakresie administracji i możliwość włączenia gminnego terenu w ramy inwestycji.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość o powierzchni 12 tys. m2 znajduje się na terenie oznaczonym jako obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, więc może być łakomym kąskiem dla deweloperów. Cena wywoławcza w przetargu wyniesie 1,1 mln zł.

Co istotne, trzykondygnacyjny, spalony dom pochodził z końca XIX w. i - jako element zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia – miał wartość historyczną. Wraz z innymi szkieletowymi budynkami w najbliższej okolicy stanowił enklawę tej specyficznej zabudowy. Enklawa ta, w opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, charakteryzuje się najwyższymi wartościami artystycznymi i historycznymi na tle podobnej zabudowy w innych dzielnicach miasta. Z tych powodów konserwator zaleca odtworzenie bryły spalonego budynku z rekonstrukcją zewnętrznego układu elewacji.

Miasto chce też sprzedać niezabudowane nieruchomości przy ul. Winnica 8. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczeniem terenu o powierzchni 0,0904 ha może być zieleń urządzona lub obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne, ciągi piesze, infrastruktura techniczna, urządzenia wodne przy brzegu Wisły. Cena wywoławcza  w pierwszym  ustnym przetargu nieograniczonym ustalona zostanie na poziomie 80 tys. zł.

Radni zgodzili się też na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu przy ul. Poznańskiej 164. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są one położone są w granicach obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Ceny wywoławcze w pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych zostaną ustalone na poziomie: działka nr 920/1 – 132 tys. zł brutto,  działka nr 920/2 – 50 tys. zł brutto, działka nr 920/3 – 57 tys. zł brutto i  działka nr 920/5 -  56 tys. zł brutto.

Na sprzedaż zostaną również wystawione 22 nieruchomości gruntowe położone przy ul Miodowej w Lubiczu Dolnym. W odległości ok. 1500-2500 m od nich znajduje się Urząd Gminy, poczta, bank, apteka, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W najbliższej okolicy istnieje słabo rozwinięta sieć obiektów handlowych i punktów handlowo-usługowych. Przystanki komunikacji podmiejskiej oraz PKS oddalone są od nieruchomości o ok. 1000-1200 m. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczeniem części działek są usługi rzemieślnicze lub mieszkalnictwo, a pozostałych – mieszkalnictwo.

Data publikacji: 2013-09-27