Dyżury w USC

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie


Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu informuje o godzinach pracy referatu zgonów w czasie najbliższego majowego weekendu.

Referat zajmuje się załatwianiem formalności związanych ze zgonami mieszkańców Torunia i mieści się w budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5. Plan dyżurów przedstawia się następująco:

- 1 maja – nieczynne,

- 2 maja – czynne w godz. 10.00-13.00,

- 3 maja - nieczynne,

- 4 maja – czynne w godz. 10.00-13.00.

Natomiast formalności związane z zawieraniem związków małżeńskich i z rejestracją urodzin dzieci będą załatwiane w toruńskim USC od poniedziałku 6 maja.

Data publikacji: 2002-04-30