Dotacje na prace konserwatorskie

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Urząd Miasta Torunia ogłasza II nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, należących do osób prywatnych, instytucji, stowarzyszeń i wspólnot.

Formularze wniosków oraz informacje o zasadach przygotowania wniosków i rozliczania dotacji, można pobrać na stronie internetowej urzędu oraz w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu przy ul. Podmurnej 2,2a, tel. 56 61 187 95.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:

Wniosek o dotacje na prace konserwatorskie

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie

____________________________________________________________________________________________________________________

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r., w siedzibie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, ul. Podmurna 2,2a lub w kancelarii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, w formie papierowej - osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu).

 

Data publikacji: 2017-04-05