Dofinansowanie na Park Tysiąclecia

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Dofinansowanie na Park Tysiąclecia

Toruń uzyskał maksymalne dofinansowanie w wysokości ponad 9,8 mln zł na rewitalizację Parku Tysiąclecia. Dzięki temu odnowiony zostanie park i fosa. Powstaną także pomost cumowniczy, ścieżka rowerowa, plac zabaw oraz wybieg dla psów.

Na rewitalizację Parku Tysiąclecia Toruń otrzymał maksymalne dofinansowanie w wysokości 85 proc. wartości projektu, czyli ponad 9,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5  „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Umowa została podpisana przez Prezydenta Miasta Torunia 31 marca 2017 r.

W chwili obecnej oczekuje na rozstrzygnięcie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wymaganych pozwoleń planowane jest w 2017 r. co pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania. Całkowita wartość projektu to ponad 11,6 mln zł.

- Cieszymy się, że będzie w końcu udostępniona ta „wstydliwa” część Parku Tysiąclecia jaką jest fosa, dotychczas zanieczyszczona, z osadami. Cały układ wodny parku będzie więc odtworzony, zarówno fosa Fortu, staw Felek, jak i Struga Wielanda – mówi dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni Szczepan Burak.  - Oczywiście powstanie również mała architektura parkowa, boiska, place zabaw oraz ścieżki przyrodnicze i miejsca do rekreacji.

Park Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu to teren zieleni urządzonej, stanowiący największy spośród parków w lewobrzeżnej części miasta o powierzchni ok. 20 hektarów. Park, jako zabytkowy obiekt, zatracił swoją dawną, pierwotną funkcję. Charakter przestrzeni i układ terenu uległy znacznym przekształceniom, a przy tym zyskały zupełnie nową współczesną jakość.

Na podstawie przeprowadzonych analiz krajobrazowych oraz wytycznych konserwatorskich, a także w oparciu o postulaty i wnioski wynikające z konsultacji społecznych, stworzono projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu – projekt rewitalizacji Parku Tysiąclecia.

Głównym założeniem koncepcji rewitalizacji parku jest poprawa jakości estetycznej obszaru w nawiązaniu do jego walorów kulturowych i przyrodniczych. Projekt rewitalizacji obszaru objętego ochroną konserwatorską wymaga szczególnie uważnych działań, mających na celu dostosowanie współczesnych zapotrzebowań użytkowników terenu do jego wartości historycznych i potrzeby ich zachowania lub odtworzenia.

Na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego zakłada się wykonanie szeregu prac uwzględniających zgłaszane potrzeby torunian, w tym m.in.: zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, odmulenie i oczyszczenie fosy Fortu, stawu Felek i Strugi Wielanda, budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych układu wodnego zasilania fosy, wykonanie nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, wykonanie pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego na stawie Felek, schodów terenowych i rampy dla osób niepełnosprawnych. Planowany jest równiież montaż  typowych  elementów  małej   architektury: ławki, latarnie, lampy niskie, oświetlenie  posadzkowe, kosze na  odpady, kosze  na odpady zwierzęce,  stojaki rowerowe.  W parku planowane jest także wykonanie  i  montaż nietypowych elementów małej  architektury: bram, tablic informacyjnych, barierek, ław i stołów (strefa piknikowa), siedzisk, domków dla jeży i owadów. Powstanie plac gier i zabaw, wybieg dla psów. Na terenie Parku Tysiąclecia zainstalowany zostanie system monitoringu oraz posadzone zostaną drzewa i krzewy i uzupełnione trawniki.

Zakończenie prac w parku planowane jest w latach 2018-2019.

 

 

Data publikacji: 2017-04-04