Dofinansowanie dla Chełmińskiej

Kolejne unijne pieniądze dla Torunia. 8 marca 2017 r. zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podpisał w urzędzie marszałkowskim umowę na dofinansowanie rozbudowy Szosy Chełmińskiej.

- Kilka lat temu zmodernizowaliśmy Szosę Chełmińską od ul. Polnej do granic miasta, a teraz przed nami kolejny etap prac. Ta inwestycja w znaczący sposób ułatwi podróżowanie nie tylko mieszkańcom Torunia, ale i innym korzystającym tej trasy. Została zaprojektowana tak, by w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo wszystkich jej użytkownikówmówi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 553, tj. Szosy Chełmińskiej na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej. Szosa Chełmińska przebiega w ciągu tzw. Trasy Staromostowej - jednego z najważniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta w relacji północ-południe. Będzie to  kontynuacja przebudowy Trasy Staromostowej, która miała miejsce w latach 2009-2015.

Zarówno przebieg trasy jak i lokalizacja jej najważniejszych połączeń sprawiają, że Trasa Staromostowa jest drogą o strategicznym znaczeniu dla miasta i regionu. Oprócz ważnej funkcji drogi wylotowej, niezwykle istotne są powiązania trasy z siecią dróg krajowych, dzięki którym droga wojewódzka wiąże regionalny układ transportowy i umożliwia włączenie do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T.

- Na Szosie Chełmińskiej będą po dwa pasy w każdą stronę, sygnalizacja świetlna na każdym przejściu dla pieszych, każdym skrzyżowaniu, nowa ścieżka rowerowa po stronie zachodniej oraz remont istniejącej infrastruktury po stronie wschodniej, obustronne chodniki – wylicza dyrektor MZD Rafał Wiewiórski. -  Zakres prac obejmuje również budowę i przebudowę skrzyżowań, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranu akustycznego i uzbrojenia podziemnego w niezbędnym zakresie oraz modernizację przejazdu kolejowego i nasadzenia drzew i krzewów. Dodatkowo zostawiamy jeszcze pas na tramwaj, który w przyszłości będzie biegł na odcinku między trasą Średnicową Północną a ul. Długą. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpi na przełomie marca i kwietnia. Myślę, że nie będzie dużych utrudnień na Szosie Chełmińskiej, gdyż wykonawca ma za zadanie utrzymać przejezdność ulicy przynajmniej jednym pasem.

Termin realizacji projektu: marzec 2017 - czerwiec 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 26 965 000,00 zł brutto, a wydatki kwalifikowane - 26 965 000,00 zł brutto. Wnioskowana kwota dofinansowania to 16 179 000,00 zł (60%).

Projekt posiada ostateczne decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji rzeczowej, tj. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Całkowity koszt inwestycji i wartość dofinansowania zostaną zmienione aneksem po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych, gdyż wiadomo już, że zmniejszy się do ok. 16 mln zł, a wartość dofinansowania wyniesie wówczas 85%.

Data publikacji: 2017-03-08