Dodatek energetyczny

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Nowe świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. Od tego roku osoby te mogą się ubiegać również o dodatek energetyczny.

By uzyskać dodatek energetyczy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

  • posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej
  • mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu
  • dostarczyć wraz z wnioskiem dowód wpłaty opłaty skarbowej oraz kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy  ul. Batorego 38/40 w godzinach 7:30-17:00. telefony: 56 657-72-04 657-72-05 657-72-06 657-72-241.

W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności,  które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana przez Ministra właściwego ds. gospodarki obowiązująca w okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. wynosi miesięcznie:

  • 11,36zł dla gospodarstwa domowego 1 - osobowego  
  • 15,77 zł dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego     
  • 18,93 zł dla gospod. domowego 5 i więcej osobowego    

Wnioski można składać od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje  od miesiąca, w którym złożony jest wniosek.

Data publikacji: 2014-03-06