Galerie

Śniadanie biznesowe. Branża tworzyw sztucznych

Zdjęcie z galerii Śniadanie biznesowe. Branża tworzyw sztucznych
Zdjęcie z galerii Śniadanie biznesowe. Branża tworzyw sztucznych
Zdjęcie z galerii Śniadanie biznesowe. Branża tworzyw sztucznych
Zdjęcie z galerii Śniadanie biznesowe. Branża tworzyw sztucznych
Zdjęcie z galerii Śniadanie biznesowe. Branża tworzyw sztucznych

Przedstawciele toruńskich firm z branży tworzyw sztucznych byli 24 marca 2017 r. gośćmi Śniadania Biznesowego Prezydenta Miasta Torunia. To cykliczne forum kontaktów i wymiany poglądów na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Toruniu. Organizatorem spotkań jest miejska jednostka - Centrum Wsparcia Biznesu. Fot. Małgorzata Litwin

Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre

Zdjęcie z galerii Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie-Mokre

Dobiega końca tegoroczny cykl spotkań prezydenta miasta Torunia z mieszkańcami. 22 marca 2017 r. o problemach swojego osiedla mieli okazję porozmawiać torunianie z osiedla Jakubskie-Mokre. Fot. Wojtek Szabelski

Nagrodzone prace plastyczne dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre

Zdjęcie z galerii Nagrodzone prace plastyczne dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Nagrodzone prace plastyczne dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Nagrodzone prace plastyczne dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Nagrodzone prace plastyczne dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre
Zdjęcie z galerii Nagrodzone prace plastyczne dzieci z osiedla Jakubskie-Mokre

W konkursie plastycznym  „Co Wisła w Toruniu widziała?” wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Modern Academy. 

Szkoła Podstawowa nr 6:

Kolejowa Izba Tradycji w Toruniu

Zdjęcie z galerii Kolejowa Izba Tradycji
Zdjęcie z galerii Kolejowa Izba Tradycji
Zdjęcie z galerii Kolejowa Izba Tradycji
Zdjęcie z galerii Kolejowa Izba Tradycji
Zdjęcie z galerii Kolejowa Izba Tradycji

W budynku dawnej poczty na dworcu kolejowym Toruń Główny 21 marca 2017 r. została otwarta Kolejowa Izba Tradycji. Znajdują się tam liczne eksponaty związane z kolejnictwem: tablice informacyjne, bilety, makiety kolejowe, modele pociągów, elementy semaforów i rogatek, sprzęt używany niegdyś przez pracowników kolei m.in. różnego typu sygnalizatory, lampy, telefony, a także elementy umundurowania. Fot. Małgorzata Litwin

Toruń na targach

Zdjęcie z galerii Toruń na targach
Zdjęcie z galerii Toruń na targach
Zdjęcie z galerii Toruń na targach
Zdjęcie z galerii Toruń na targach
Zdjęcie z galerii Toruń na targach

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Torunia na targach Regiony Turystyczne „NA STYKU KULTUR” w Łodzi. Targi odbyły się od 17 do 19 marca 2017 r. w hali EXPO. Natomiast od 17 do 20 marca 2017 r. na zaproszenie konsulatu Polski we Frankfurcie nad Menem, przedstawiciel Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia prezentuje walory turystyczne Torunia w Moguncji, na specjalnie przygotowanym stoisku konsularnym.

Wszyscy jesteśmy migrantami

Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami
Zdjęcie z galerii Wszyscy jesteśmy migrantami

W Muzeum Etnograficznym w Toruniu do 21 maja 2017 r. można oglądać wystawę prezentującą losy polskich emigrantów, którzy u schyłku wieku XIX wyruszyli do USA i Brazylii w poszukiwaniu lepszego jutra. Dzieje polskiego wychodźstwa osnute są na kanwie listów, które odnalezione zostały w roku 1941 przez historyka Witolda Kulę. Wybór około 30 listów jest wzbogacony unikatowymi fotografiami z archiwów amerykańskich oraz przedmiotami codziennego użytku z epoki. Fot. Małgorzata Litwin

Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Staromiejskiego

Zdjęcie z galerii Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Staromiejskiego
Zdjęcie z galerii Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Staromiejskiego
Zdjęcie z galerii Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Staromiejskiego
Zdjęcie z galerii Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Staromiejskiego
Zdjęcie z galerii Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami Staromiejskiego

16 marca 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami Staromiejskiego.

Fot. Adam Zakrzewski

Podpisanie umów dotacyjnych z NGO

Zdjęcie z galerii Podpisanie umów dotacyjnych z NGO
Zdjęcie z galerii Podpisanie umów dotacyjnych z NGO
Zdjęcie z galerii Podpisanie umów dotacyjnych z NGO
Zdjęcie z galerii Podpisanie umów dotacyjnych z NGO
Zdjęcie z galerii Podpisanie umów dotacyjnych z NGO

16 marca 2017 r. podpisane zostały umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania w ramach konkursów ogłoszonych przez Gminę Miasta Toruń. 21 umów dotacyjnych z przedstawicielami 19 organizacji w imieniu toruńskiego samorządu podpisał prezydent Michał Zaleski. Fot. Wojtek Szabelski

Dofinansowanie dla pl. Chrapka - Briefing prasowy 16.03.2017

Zdjęcie z galerii Dofinansowanie dla pl. Chrapka - Briefing prasowy 16.03.2017
Zdjęcie z galerii Dofinansowanie dla pl. Chrapka - Briefing prasowy 16.03.2017
Zdjęcie z galerii Dofinansowanie dla pl. Chrapka - Briefing prasowy 16.03.2017
Zdjęcie z galerii Dofinansowanie dla pl. Chrapka - Briefing prasowy 16.03.2017
Zdjęcie z galerii Dofinansowanie dla pl. Chrapka - Briefing prasowy 16.03.2017

Przebudowa placu Chrapka z unijnym wsparciem! Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 85%. Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla kolejnej toruńskiej inwestycji 16 marca 2017 r. ogłosili wspólnie prezydent Torunia Michał Zaleski i Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz na briefingu przy pl. Chrapka.  Wartość całkowita projektu to 26,3 mln zł, a unijne dofinansowanie – 22,2 mln zł. Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”

Zdjęcie z galerii IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”
Zdjęcie z galerii IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”
Zdjęcie z galerii IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”
Zdjęcie z galerii IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”
Zdjęcie z galerii IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”

Prawie czterystu uczestników z całej Polski przyjechało 15 marca 2017 roku do Torunia na IV Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”. Konsekwencje zmiany struktury systemu oświaty dla JST, wpływ najnowszych zmian w ustawie Prawo oświatowe na finanse samorządów czy rewolucja w programach szkolnictwa branżowego to główne tematy dwudniowej konferencji odbywającej się w CKK Jordanki.

Fot. Adam Zakrzewski

Strony