Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką

Budżet partycypacyjny 2018 - głosowanie

Polsko-Chińskie Centrum Badań nad Turystyką zostało uroczyście otwarte na Wydziale Nauk o Ziemi UMK. W uroczystości wziął udział prezydent Michał Zaleski. Nowa jednostka działająca w ramach Wydziału Nauk o Ziemi ma stworzyć warunki dla rozwoju i promocji wiedzy o turystyce, a także rozwój partnerskich kontaktów pomiędzy ośrodkami naukowymi z Polski i Chin. Do jej głównych zadań należy prowadzenie wspólnych badań naukowych (obejmujących zwłaszcza nowoczesne formy turystyki) i działań edukacyjnych, w tym rozwój mobilności studentów i kadry naukowej.

Fot. Adam Zakrzewski

Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką
Zdjęcie z galerii Otwarcie Polsko-Chińskiego Centrum Badań Nad Turystyką